Biilinut ussassaarutit biilinullu nipittartut

Biilinut ussassaarutit nipitittartunngorlugit, qalipaatit angisuutsillu assigiinngitsorpassuit maani pisiarisinnaavatit. Angissutsit 20x20 cmmiit 120x1000 cm tungaanut toqqarneqarsinnaapput.

Biilinnut ussassaarutissat, biilitit killingiusaat malillugit biilinut nipittartumik (bilfolie) sanassavarput. Biilitit matuanut, biilip nillarsaataata matuanut biililluunnit igalaava tunuaniittumut ikkussinnaanngortillugu sanassavarput. Sila apippat masannartuliorpalluunniit nipittartoq katannavianngilaq, asinngarnaveernissaalu qulakkeersinnaavarput. Paarlattuanilu oqariartuutitit allanngortillugit nipitittakkat nipittartullu piiaruminartuupput.

Pisiniartussat pilerisarniarlugit, namminersortup suliffiutaata atia assiliarlu ilisarnaataa sivisuumik nittarsarneqarnissaat pinerullugu, namminersortup biilii  ussassaaruteqarnissaat pisariaqassaaq.

Biilinut nipittartut assigiinngitsut toqqarneqarsinnaapput; soorlu suliffiup assiliaq ilisarnaataa, ilusiliisaaseq piuminartoq assigiimmik qalipaatilik attallugu, assilissap ilusaa malillugu qiortagaq – imaluunniit naleqquttumik qalipaatilik ilusilimmillu, biilinut nipittartussannik siunnersuuteqarsinnaavugut.